Topbanner_Algemeen_MIN_Oplossing_brandveiligheidsinspectie

Rob van den Dungen

Rob van den Dungen

Inspecteur

Contact

Als pandeigenaar of verantwoordelijke krijg je vanuit het Bouwbesluit al snel te maken met een verplichte brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie en de daarbij horende (periodieke) inspecties om de prestatie-eisen te waarborgen.

Mansveld Inspectie helpt je met deze inspecties. Met de rapporten die hieruit voortkomen kun je aantonen aan het bevoegd gezag (gemeente en brandweer), de verzekeringsmaatschappij of je risicoadviseur dat je voldoet aan de noodzakelijke eisen vanuit wet- en regelgeving. Maar ook aan de aanvullende eisen van andere belanghebbende partijen.