Topbanner_Algemeen_Team_MIN

Maak kennis met team Inspectie

Veilig wonen en werken staat hoog in het vaandel bij Mansveld. Daarom zijn onze collega's dagelijks bezig met het keuren en inspecteren van uiteenlopende elektrotechnische installaties. Zij tonen zo aan dat deze installaties veilig gebruikt kunnen worden omdat ze aan de wet- en regelgeving voldoen. 

Onze historie

Al sinds 1998 voert Mansveld inspecties uit. Om een grotere mate van onafhankelijkheid te krijgen bij het inspecteren van op te leveren installaties als Waarborg installateur is er een aparte inspectie afdeling opgezet. Deze afdeling was ook CvT (Criteria van Toezicht) gecertificeerd. Met die certificering van het toenmalige UNETO-VNI (nu Techniek Nederland) konden we al vanaf het allereerste begin onder certificaat inspecties uitvoeren aan bestaande installaties.

De Criteria van Toezicht zijn vervangen door de SCIOS-certificatie. Mansveld was het eerste inspectiebedrijf in Nederland dat de SCIOS 8 en 9 certificering heeft behaald.

Een inspecteur moet altijd onafhankelijk kunnen werken. Daarom zijn de activiteiten van team Inspectie ondergebracht in een autonoom werkende afdeling. Deze afdeling opereert onafhankelijk van de overige teams van Mansveld Techniek. Begonnen met één persoon groeide de afdeling in de loop van de tijd gestaag. Het team bestaat nu uit acht personen.

Naast inspectie van elektrische installaties is sinds drie jaar ook de expertise aanwezig voor het inspecteren en keuren van brand- en ontruimingsinstallaties. Hiermee kunnen wij een totaalpakket bieden voor uiteenlopende inspecties. Van brand- en ontruimingsinstallaties tot bouwkundige inspecties en inspecties van elektrische arbeidsmiddelen en installaties.

Dit zijn wij

Veiligheid van en voor de klant staat bij ons voorop. We hechten dan ook veel belang aan een veilige installatie. Dit draagt bij aan veilig gebruik van die installatie en continuïteit van de bedrijfsvoering. We leveren niet alleen een rapport op, maar zetten ook graag een stapje extra. Tijdens de inspectie kijken we wat verder dan onze neus lang is. Zo kunnen we adviseren bij opvallende zaken en denken we mee over mogelijke oplossingen naar aanleiding van de geconstateerde zaken tijdens de inspectie. 

Doordat we in staat zijn veel soorten inspecties uit te voeren, kunnen we onze klanten optimaal bedienen. We weten wat er mogelijk is, welke eisen verzekeraars stellen en waar mogelijk nog een voordeel te behalen valt door zaken te combineren in één opdracht. Zo voldoen onze klanten met één inspectie aan de eisen voor de verzekering, hebben ze één aanspreekpunt en is alles goed geregeld.

Ons team

Onze collega's zijn vooral bezig met inspecties op locatie. Als ze niet bezig zijn met de inspectie op locatie, werken ze de rapportages uit op kantoor. Ze zijn en blijven verantwoordelijk voor het hele traject van A tot Z. Zo hebben onze klanten dus één aanspreekpunt. Toch vinden we het ook belangrijk te blijven variëren in wie welke locatie bezoekt. Door deze mix van 'oude bekenden' en een nieuwe frisse blik op een al bekende installatie zorgen we ervoor dat we scherp blijven tijdens een inspectie. Ongeacht hoe vaak we ook al op een locatie zijn geweest.

Daarnaast vinden we het belangrijk om voorop te blijven lopen bij nieuwe ontwikkelingen. Dit heeft ertoe geleid dat we een inspectie team hebben opgebouwd dat een brede basis heeft met kennis en ervaring.