Topbanner_Product_Brandveiligheidsinspectie_MIN

Rob van den Dungen

Rob van den Dungen

Inspecteur

Contact

In de loop van de tijd worden gebouwen verbouwd en aangepast. Muurtjes worden verplaatst, deuren krijgen een andere plek of de bestemming van een ruimte wordt gewijzigd. Deze bouwkundige veranderingen hebben impact op veiligheidssystemen. Hier wordt niet altijd bij stilgestaan. Dus hoe brand- en vluchtveilig is het gebouw waar je verantwoordelijk voor bent nu eigenlijk? 

Laat een brandveiligheidsinspectie uitvoeren en krijg het antwoord op deze vraag.

Soort gebouwen

Voor alle panden geldt deze zorgplicht. Er zijn een aantal soort gebouwen waarbij wat meer extra aandacht voor brand- en vluchtveiligheid gewenst is dan bij andere gebouwen. Deze kunnen we opdelen in twee categorieën:

 • Gebouwen waar mensen wonen of verblijven die niet zelfredzaam zijn
  Denk aan o.a. verzorgingstehuizen en kinderdagverblijven 
 • Gebouwen met veel doorstroom / eenmalige bezoekers
  Zoals o.a. winkelcentra en theaters 

Je kunt je voorstellen dat het risico voor mensen in dit soort gebouwen nog groter is dan anders als de brand- en vluchtvoorzieningen niet voldoen aan de huidige normen en wet- en regelgeving. 

Dit houdt een brandveiligheidsinspectie in

Er wordt een visuele controle op basis van een steekproef uitgevoerd waarmee je een indruk krijgt van de brandveiligheid van het pand. Deze steekproef wordt gedaan op basis van de vergunde tekeningen. Zijn die niet beschikbaar of zijn ze niet actueel, dan wordt er gekeken naar het bouwbesluit dat van toepassing is op het pand. Op basis daarvan wordt de steekproef bepaald en uitgevoerd.

Bij de inspectie wordt er gekeken naar BIO maatregelen:

 • Bouwkundige maatregelen – deze zorgen bij brand voor vertraging en belemmering. 
  Denk bijvoorbeeld aan brandcompartimenten.
 • Installatietechnische maatregelen – deze zorgen voor signalering en alarmering in geval van een incident.
  Denk bijvoorbeeld aan beveiligingsinstallaties.
 • Organisatorische maatregelen – dit heeft te maken met gedrag en de organisatie.
  Denk bijvoorbeeld aan het aanstellen en trainen van BHV’ers.

De nadruk ligt tijdens de inspectie op de bouwkundige en installatietechnische maatregelen.

Na inspectie worden de bevindingen vastgelegd in een inspectierapport. Hierin staan gebreken en/of tekortkomingen duidelijk beschreven. Ook wordt er een advies gegeven over de mogelijke oplossing voor het gebrek/de tekortkoming.

Wie mag de inspectie uitvoeren?

In principe mag iedereen een dergelijke inspectie uitvoeren. Ben je op zoek naar een partner die op de hoogte is van de laatste wet- en regelgeving, die regelmatig geauditeerd wordt op onafhankelijkheid en onpartijdigheid en die mee kan denken met de specifieke uitdagingen van jouw situatie? Dan ben je bij Mansveld Inspectie aan het juiste adres.

De inspectie wordt altijd uitgevoerd door een gediplomeerd brandpreventiedeskundige.

Meer weten of een brandveiligheidsinspectie aanvragen?

Vul onderstaand formulier in. Onze inspecteur neemt contact met je op om door te spreken wat er moet gebeuren. Je ontvangt daarna een offerte en indien gewenst kan er direct een afspraak gepland worden.

✅ Ja, ik heb interesse in een brandveiligheidsinspectie. Neem contact met mij op.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat het formulier niet zichtbaar is. Zet marketing cookies aan om het in te kunnen vullen.