Topbanner_Algemeen_MIN_Oplossing_brandveiligheidsinspectie

Rob van den Dungen

Rob van den Dungen

Inspecteur

Contact

Er zijn twee soorten beproevingen:

  • Brand- en rookproeven (tijdig detecteren)
  • Signalering en verstaanbaarheidsmetingen (tijdig alarmeren)

Vaak gaat het om het waarborgen van de brand- en vluchtveiligheid voor de mensen die in je pand aanwezig zijn in geval van een calamiteit, zoals bedoeld in het Bouwbesluit 2012. De praktische vertaling van de eisen is vastgelegd in een aantal NEN-normen. Beproevingen kunnen ook worden ingezet met het oog op bedrijfscontinuïteit. 

Brand- en rookproeven

Hiermee wordt aantoonbaar gemaakt dat rook en/ of brand tijdig gedetecteerd wordt. 

Zo werkt het in de praktijk:

  1. De situatie wordt vooraf door een inspecteur/gediplomeerd brandpreventie deskundige beoordeeld.
  2. Hij bereidt een proefopstelling voor met de voorgeschreven apparatuur en materialen.
  3. De rook- en/of proefbranden worden op gecontroleerde wijze (met inachtneming van de geldende veiligheidsmaatregelen) op locatie gecontroleerd uitgevoerd.

Signalering- en verstaanbaarheidsmetingen

Hiermee wordt aangetoond dat de akoestische of optische signalen die gekoppeld zijn aan de brandmeldinstallatie voldoen aan de prestatie-eis om aanwezigen te alarmeren in geval van een calamiteit.

Zo werkt het in de praktijk:

  1. De situatie wordt vooraf door een inspecteur/gediplomeerd brandpreventie deskundige beoordeeld.
  2. Hij bereidt een proefopstelling voor met de voorgeschreven apparatuur.
  3. De beproeving wordt op gecontroleerde wijze (met inachtneming van de geldende veiligheidsmaatregelen) op locatie uitgevoerd.

Beproevingsrapport

De resultaten van een beproeving worden altijd vastgelegd in een beproevingsrapport (ongeacht het resultaat). Bij een geslaagde beproeving kan een belanghebbende met het rapport aan de verzekering en/of het bevoegd gezag aantonen dat hij voldoet aan de zorgplicht en aan de prestatie-eisen van de installatie.

Wie mag de beproevingen uitvoeren?

Metingen moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen om een gevalideerd rapport te krijgen. Dit kan vervolgens gebruikt worden in gesprekken met het bevoegd gezag en andere belanghebbende partijen. Daarom is het aan te raden een onafhankelijke partij in te schakelen met kennis en ervaring op het gebied van brandpreventie en beproevingen.
 
Ben je op zoek naar een partner die op de hoogte is van de laatste wet- en regelgeving, die kennis heeft van brandveiligheid en projectering en die met je mee kan denken? Dan ben je bij Mansveld Inspectie aan het juiste adres.

De beproevingen wordt altijd uitgevoerd door een gediplomeerd brandpreventiedeskundige.

Meer weten of een beproeving aanvragen?

Vul onderstaand formulier in. Onze inspecteur neemt contact met je op om door te spreken wat er moet gebeuren. Je ontvangt daarna een offerte en indien gewenst kan er direct een afspraak gepland worden.

✅ Ja, ik heb interesse in een beproeving. Neem contact met mij op.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat het formulier niet zichtbaar is. Zet marketing cookies aan om het in te kunnen vullen.