Topbanner_Algemeen_MIN_inspectie_scope12

Mike Bruggenwerth

Mike Bruggenwerth

Teamleider Mansveld Inspectie

Contact

Verzekeraars stellen steeds vaker een SCIOS-keuring verplicht voor het verzekeren van panden met zonnestroominstallaties. Hiermee is er een kleinere kans op enorme schade aan het pand en inventaris, is continuïteit beter geborgd en wordt er meer rendement gedraaid.

Op welke zonnestroominstallaties is scope 12 van toepassing?

In principe is de inspectie bij installaties van elke grootte in te zetten. Dus ook bij woningen. De verwachting is dat deze inspectie met name uitgevoerd zal worden op grotere installaties en bij alle soorten opstellingen:

  • Op dak
  • In-dak
  • Op velden
  • Op water

💡 Meer weten?

Wil je je zonnestroominstallatie laten inspecteren? Vul onderstaand formulier in. We helpen je graag verder.

✅ Neem contact met mij op voor inspectie van mijn zonnestroominstallatie.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat het formulier niet zichtbaar is. Zet marketing cookies aan om het in te kunnen vullen.

Wie mag de inspectie uitvoeren?

De inspectie mag alleen uitgevoerd worden door gecertificeerde inspectiebedrijven. Om het SCIOS certificaat te behalen moeten inspecteurs voldoen aan de kennis- en bekwaamheidseisen en met succes een examen afleggen. Daarnaast moet het inspectiebedrijf geauditeerd worden door een geaccrediteerde certificatie-instelling. Als aan deze twee eisen is voldaan, mogen de inspecteurs van het bedrijf scope 12 inspecties uitvoeren. Sinds augustus 2021 is Mansveld Inspectie gecertificeerd.

De inspecteurs die de inspectie mogen uitvoeren, worden elk jaar geauditeerd om kwaliteit van de inspectie te kunnen blijven waarborgen. Dit betekent dat zij werken conform de SCIOS normen en dat zij een door SCIOS erkend examen met goed gevolg hebben afgelegd.

Wat houdt een inspectie in?

Scope 12 kent twee soorten inspecties:

  1. Eerste inspectie (EBI)
  2. Periodieke vervolginspecties (PI)

De werkzaamheden voor beide soorten verschillen.

De EBI is vooral gericht op de kwaliteit van de aanleg: voldoet de installatie aan de geldende normen en de instructies van de fabrikant.

Tijdens de PI wordt de toestand van de installatie beoordeeld. Naast de controle op de technische staat bevat deze inspectie ook een risicocomponent met de controle op o.a. voldoende draagkracht van de bouwkundige constructie, de ventilatie van in-dak systemen, de brandbaarheid van dakmaterialen en de connectoren.