Topbanner_project_Laverhof_MIN

Mike Bruggenwerth

Mike Bruggenwerth

Teamleider Mansveld Inspectie

Contact

Periodieke inspectie
De elektrische installaties op locatie St. Barbara worden door Mansveld inspectie jaarlijks voor een vijfde deel conform NEN 3140 (Scope 8) geïnspecteerd. Aan de hand van de rapportage die opgesteld wordt, kunnen gericht acties voor verbeteringen van de elektrische installatie uitgezet worden. Deze worden vaak uitbesteed aan Mansveld Elektroservice. Voor de opdrachtgever is dit ook erg simpel: het aanspreekpunt blijft gelijk. 

Aanwijsbeleid
Voor Laverhof is door Mansveld Inspectie het gehele aanwijsbeleid opgesteld. Hierdoor is het duidelijk waar de taken en bevoegdheden liggen als het gaat om het werken met, aan of in de nabijheid van een elektrische installatie.

Inspectiecertificaat BIO-maatregelen 
Vanuit wet- en regelgeving (bouwbesluit 2012) dienen risicovolle bouwwerken waarin bijvoorbeeld minder redzame mensen verblijven, voorzien te worden van een inspectiecertificaat.

Tijdens deze inspectie wordt er door een onafhankelijke geaccrediteerde inspectie-instelling een oordeel gegeven over de samenhang tussen Bouwkundige, Installatietechnische en Organisatorische maatregelen (BIO-maatregelen).

Mansveld Inspectie organiseert en begeleid hierbij het gehele certificeringstraject. Zodat het inspectiecertificaat bij een eventueel bezoek van gemeente of veiligheidsregio aantoonbaar overlegt kan worden.