Topbanner_Project_MIN_FIFTHterras

Rob van den Dungen

Rob van den Dungen

Inspecteur

Contact

Brandmeld- en ontruimingsinstallatie
Volgens het bouwbesluit, een verzameling voorschriften waaraan gebouwen in Nederland moeten voldoen, heeft FIFTH een bijeenkomstfunctie. FIFTH moet daarom aan een aantal speciale bouwkundige en installatietechnische eisen omtrent brandveiligheid voldoen. Dit geld onder andere voor de brandmeld- en uitruimingsinstallatie. Concreet betekent dit dat alle ruimtes en vluchtwegen voorzien dienen te worden van branddetectie. 

Omdat FIFTH een oud fabrieksgebouw is, zijn er veel afwijkingen in de structuur van het gebouw waardoor de ruimtes niet voldoen aan de standaard eisen voor een gebouw. De plafondhoogte is bijvoorbeeld door het pand heen erg verschillend bijvoorbeeld door de industriële sheddaken. Voor dit soort gebouwen geld de regel: afwijken in de norm mag, indien een juiste en tijdige werking van de beveiliging aangetoond kan worden middels een proefbrand. Voor FIFTH is deze proef uitgevoerd onder toeziend oog van vertegenwoordigers. Mansveld Inspectie heeft her rapport beschreven en opgeleverd zodat de gehele beveiligingsinstallatie gecertificeerd kon worden.