Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie
Volgens het bouwbesluit, een verzameling voorschriften waaraan gebouwen in Nederland moeten voldoen, heeft FIFTH een bijeenkomstfunctie. FIFTH moest daarom aan een aantal speciale bouwkundige, installatietechnische en veiligheidseisen voldoen. Dit gold onder andere voor de brandbeveiligingsinstallaties. Concreet betekent dit dat risicoruimtes en vluchtwegen voorzien dienen te worden van branddetectie. 

Door de structuur van het oude gebouw en de aanwezige obstakels, voldeden diverse ruimtes niet aan de voorwaarden van een standaard ruimte. Hiervoor moesten we uitwijken naar een aangepaste rookmelderprojectie. Dit is volgens de ontwerpnorm toegestaan, indien een juiste en tijdige werking (van de rookmelders) aangetoond wordt middels een proefbrand. Voor FIFTH heeft Mansveld, onder het toeziend oog van  onafhankelijke vertegenwoordigers, diverse proefbranden uitgevoerd en vastgelegd.