Inspectie

Jaarlijkse systeemaudit SCIOS certificering succesvol afgerond

Eén van de eisen van de SCIOS-certificatieregeling voor Scope 8 en 10 is dat er jaarlijks een systeemaudit wordt uitgevoerd bij het gecertificeerde bedrijf. Bij deze systeemaudit worden de processen en dossiers door een externe onafhankelijke partij getoetst aan de kwaliteitscriteria die zijn vastgelegd in de certificatieschema's.

In juni 2020 is deze jaarlijkse systeemaudit bij Mansveld Inspectie uitgevoerd door Bureau Veritas. De audit is met positief resultaat afgerond. Dit houdt in dat het reeds afgegeven certificaat geldig blijft voor de periode waarvoor het certificaat is afgegeven (tot en met oktober 2023).