Inspectie

Driejaarlijkse audit voor SCIOS hercertificering succesvol afgerond

Scope 8, 10 en 12-gecertificeerde bedrijven moeten elke drie jaar een audit ondergaan voor instandhouding van het certificaat. Bij deze systeemaudit worden de processen en dossiers door een externe onafhankelijke partij getoetst aan de kwaliteitscriteria die zijn vastgelegd in de certificatieschema's. 

In mei 2023 is deze driejaarlijkse systeemaudit bij Mansveld Inspectie uitgevoerd door Bureau Veritas. De audit is met positief resultaat afgerond. Dit houdt in dat het certificaat verlengd is.

Mansveld is sinds 2014 in het bezit van deze certificering, dus we gaan nu de vierde periode van drie jaar in (tot en met oktober 2026). 

Het gaat om de SCIOS scope 8, 10 en 12 inspectiecertificaten. Er zijn 5 inspecteurs die deze inspecties uit mogen voeren onder deze certificering.